Aira Networks

Política de
Privacitat
Adreça
Agricultura 138-140, 4º 5º 08019 Barcelona
ESPANYA

Wireless telecommunication
devices for short and long
range mesh networks
Wayra Networks

Existeixen àrees del present lloc web que requereixen de la introducció, per part del visitant, de dades identificatives i personals. Això serà objecte de tractament automatitzat incorporant-se a fitxers el titular dels quals és Wayra Networks SL ®.

Wayra Networks SL ® tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb l'objectiu de gestionar la relació amb els seus clients, socis, franquiciados i promocionar les activitats de l'empresa.

El visitant tindrà dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a les seves dades que existeixin emmagatzemades en la base de dades de Wayra Networks SL ®, havent de remetre un comunicat a l'atenció de Wayra Networks SL ® a l'adreça postal; carrer Agricultura 138-140, 4º 5ª 08019 Barcelona ESPANYA, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.

En el cas que es realitzarà una cessió a tercers de dades personals dels usuaris, serà degudament notificada als interessats informant sobre la identitat dels destinataris de la cessió i de la finalitat amb la qual van a ser tractats les seves dades.

Mapa del Site  Política de Privacitat  Avis Legal i Condicions d'Us    Wayra Networks S.L. 2009 ® Tots els Drets Reservats